Home_amuse_Theaterproducties_schrijf_me_in_het_zand.html

theatergroep amuse

Theatergroep Amuse is opgericht voor amateurspelers uit Zuid en Oost Groningen, die als acteur willen groeien. Een jaar lang volgen zij acteerlessen bij Theaterstudio Hartenheer in Wedde en werken ze tegelijkertijd toe naar een professioneel opgezette voorstelling.


voorstellingen

2013    Schrijf me in het zand Lees meer

2011    ‘Het bloedbad van Bourtange’ Lees meer

2010    Wat u Wilt! Lees meer

2009    Burgermans Bruiloft  Lees meer

2008    Gesmolten Hart  Lees meer

over theatergroep amuse

over amuse theaterproducties

Zuid Oost Groningen kent een zeer groot aantal beoefenaars van amateurkunst en amateur- verenigingen op cultureel gebied.

Toneel-, operette- en muziekverenigingen, harmonie- en fanfareorkesten, koren en zangers, ballet-, muziek- en jeugdtheaterscholen, maar ook dichters, verhalenvertellers, klassieke musici en orkesten, pop-, blues- en jazzmuzikanten en andere podiumkunstenaars.  

Aansluiting bij een vereniging, groep of club op creatief gebied zorgt voor sterke sociale verbanden en geeft veel voldoening en plezier. Er wordt druk gerepeteerd en ingestudeerd, met meestal als einddoel optreden voor publiek uit eigen dorp, stad of regio. Kijkend naar de tijd en energie, die daarin jaar op jaar wordt geïnvesteerd– én naar alle besturen, vrijwilligers, familieleden en vrienden, die bij de organisatie en uitvoeringen zijn betrokken - kan hier met recht gesproken worden van een PASSIE van Oost Groningers (al zal de nuchtere Oost Grunneger dat zelf waarschijnlijk niet zo benoemen).


Visie

De optredens en voorstellingen van de genoemde verenigingen, clubs en individuen zijn i.h.a. gericht op het doen van ‘hun’ ding binnen de eigen setting. De toneelvereniging speelt jaarlijks het ‘grote stuk’ en  een eenakter in het dorpshuis of in de regio, het shantykoor of popkoor treedt op met in principe steeds hetzelfde soort repertoire.


De Stichting Amuse Theaterproducties wil:

1.amateurs van meerdere kunstdisciplines uit de regio samenbrengen;

2.een kruisbestuiving tot stand brengen, die deelnemers nieuwe kunstuitingen, voorstellingen en evenementen biedt;

3.nadrukkelijk ook jongeren uit de regio aanspreken en betrekken;

4.een bijdrage leveren aan het cultuurklimaat in de regioMissie

Het bedenken, organiseren en begeleiden van voorstellingen, festivals en evenementen op het gebied van  muziek en theater in de breedste zin. Het daarbij bieden van professionele ondersteuning aan de deelnemers. Het organiseren en begeleiden van scholingstrajecten, workshops, themadagen e.d.